Případová studie Hotel Kortus

Pavel Urx Pavel Urx Poslední úprava: 13. 8. 2023

Nový hotel je vyhledávaný u turistů i v dobách krize
díky správné péči našich odborníků

Hotel Kortus

Řešený problém

Otevření nového ubytovacího zařízení doprovázela první vlna světové pandemie COVID a v současnosti i vzrůstající ekonomická krize v neposlední řadě s energetickým kolapsem. V oblasti se zároveň nachází celkem široká konkurence zajímavých ubytovacích zařízení mezi nimiž bylo potřeba nově zavedený podnik zviditelnit a upozornit na jeho výhody v rámci konkurenceschopnosti. Zavedení nově vzniklého podniku do online prostředí a tím i zprostředkování informací o možném ubytování v Hotelu Kortus tak byla velká výzva pro kvalitní webovou prezentaci a dobře zvolené komunikační cesty.

Návrh řešení

Základním pilířem pro prezentaci jakéhokoliv podniku je kvalitní webová prezentace s náležitými informacemi a prostorem pro zprostředkování poutavé nabídky hotelu. Pokud se podaří takovou prezentaci zajistit a udržet informace na těchto webových stránkách neustále aktuální, nabízí se několik různých cest pro reklamní zviditelnění, ale i základní dohledatelnost v online prostoru, která u nově vzniklých projektů není samozřejmostí. V navrženém balíčku možných služeb je tak brán zřetel na výchozí situaci klienta s ohledem na možný investovaný rozpočet do jednotlivých reklamních kampaní.

Výběr řešení klientem

Naše agentura po společné domluvě připravila pro Hotel Kortus návrh řešení pro webovou prezentaci, která obsáhla veškeré potřeby hotelu od nového nadčasového loga Hotel Kortus, skrze svěží designového prostředí přímo pro jejich účel, dále prezentaci služeb restaurace i nabídky pokojů. S tím souviselo i propojení s rezervačním systémem, který se hotel rozhodl využívat, ale i funkce pro důležitá upozornění či prezentaci speciálních nabídek a jiné. Vše ze zvolených funkcí je propojeno s intuitivním administračním prostředím, které po následné domluvě obsáhlo i generátor jídelních lístků v několika různých formátech pro další účely.

Následně jsme představili základní cesty ke zviditelnění se v online prostředí pro konkrétní potřeby klienta k jejich posouzení, zvážení jeho možností a výběru ideálního způsobu komunikace s veřejností.

Klient vážil několik možných cest dle toho, jak bude vhodné rozdělovat vymezený rozpočet na měsíční investici do této oblasti. Vedle základní prezentace na Googlu jsme se zaměřili především na kampaně na Seznamu, které jsou v poměru cena / výkon stále lukrativnější a ač by se to nemuselo zdát, tento kanál využívá stále ještě třetina české populace a jeho oblíbenost stále roste. S ohledem na typ klienta jsme doporučili využít v první řadě platformu Firmy.cz a stím sousvisející Mapy.cz.

Uvedení řešení do praxe

Cílem kampaně byla podrobná prezentace hotelu na Firmy.cz, na Mapy.cz, ale i ve vyhledávání Seznam.cz, která jako základ poslouží k zviditelnění hotelu skrze jednotlivé reklamní kampaně za účelem přilákání nových hostů.

Dle našich znalostí problematiky jsme dosáhli při kompletování informací na profilu vysoké úrovně. Připravili jsme veškeré podklady pro vyplnění jednotlivých oblastí a získali tak bonusové body oproti konkurenčním firmám. Využili jsme často opomíjené prvky jako Akční tlačítko či nabídky, ale i veškeré bannery na nejrůznější rozměry sloužící pro prezentaci reklamy či jednotlivé formáty požadovaných log a jiné.

Následně jsme nastavili jednotlivé kampaně na vyhledávání pro patřičné kategorie i klíčová slova a nastavili rozpočty kampaním tak, jak jsme se s klientem domluvili. Kategorie a klíčová slova se týkaly ubytování a jednotlivých služeb odpovídající nabídce klienta. Kampaně jsme průběžně aktualizovali a upravovali jednotlivé rozpočty, abychom zařídili denně nejvyšší příčky ve vyhledávání s rychlou reakcí na chování konkurence.

Rezervace přes Booking

Výsledky řešení

Kombinace této kampaně s prezentací hotelu na portálu zprostředkovatele ubytování vynesla Hotelu Kortus obsazenost kapacity na 82 % s tím, že podíl konverzí, které přivedly nové hosty na webové stránky přímo dosáhla v průměru na celou polovinu.

Červen 2020 - 52% rezervací (k tomu dalších 48% z jiných zdrojů)
Červenec 2020 - 49% rezervací (k tomu dalších 51% z jiných zdrojů)

Investice do kampaní v tomto období přinesla klientovi návratnost 75x vloženého kapitálu.

Vize do budoucna

V současné době spolupracujeme s klientem na jejich potřebách ohledně webových stránek i kampaní, kde průběžně utahujeme a naopak spouštíme kampaně dle jeho potřeb. Na základě nasbíraných dat s velmi dobrými výsledky je již možné predikovat, kdy bude opět vhodné s předstihem kampaně spustit a podpořit tak období, kdy dochází k poklesu návštěvnosti hotelů v této oblasti. Je dokonce možné kampaně i úplně pozastavit, ušetřit tak výdaje na reklamu v době, kdy hotel nemá problém poradit si s obsazeností jinou cestou, ale zároveň i díky webové historii ve vyhledávačích funguje jeho prezentace z určité části organicky, tedy žije si vlastním životem. To díky našemu úsilí.

Klientovo doporučení

„Investice, která byla vynaložena za kampaň ve službě Seznam naplno se nám vrátila z rezervací přes hotel 75x.“
Eliška a Jarda, majitelé Hotelu Kortus

Další články

Nahoru